Zertifizierungen (Ausbildung)

 

Juli 2000 - Juni 2002   Dokument anzeugen
Ausbildung zum Fachinformatiker-Systemintegration
Mai 2002
  Dokument anzeugen
MCP (Microsoft Certified Professional) Windows 2000 Server
Mai 2002
  Dokument anzeugen
MCP (Microsoft Certified Professional) Windows 2000
Juni 2002
  Dokument anzeugen
ECDL (European Computer Driving Licence) alle 7 Module
Juni 2005
  Dokument anzeugen
BenHur Administrationstraining (heute Collax Business Server)
Mai 2008
  Dokument anzeugen
D-Link security certified
August 2008
  Dokument anzeugen
D-Link switch certified
November 2008

Dokument anzeugen
D-Link wireless certified
Februar 2009

Dokument anzeugen
Microsoft Certified Technology Specialist Vista
März 2009

Dokument anzeugen
Microsoft Certified Technology Specialist ISA
März 2009

Dokument anzeugen
Microsoft Certified System Administrator 2003
Juni 2009

Dokument anzeugen
Microsoft Certified System Engineer 2003
August 2009

Dokument anzeugen
Microsoft Certified Technology Specialist Activ Directory
August 2009
Dokument anzeugen
Microsoft Certified Technology Specialist Application Infrastructure
August 2009
Dokument anzeugen
Microsoft Certified Technology Specialist Network Infrastructure
August 2009
Dokument anzeugen
Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator